Liên hệ chúng tôi
Manager

Số điện thoại : 86-18761554585

QC Hồ sơ
Kiểm tra chất lượng từ nguyên liệu thô đến sản xuất, và sự tinh tế.

Người kiểm soát chất lượng chuyên nghiệp, để tránh các sản phẩm không đủ tiêu chuẩn chảy đến khách hàng.

Kiểm tra nghiêm ngặt đối với Nguyên liệu thô, sản xuất và giao hàng.

Đầy đủ các thiết bị trong phòng thí nghiệm chất lượng.

Cải tiến liên tục, tìm kiếm mức chất lượng cao hơn.